Welk gras bij welke grond?

Tuinen zijn te onderscheiden in grofweg vier bodemsoorten: zand, veen, leem en klei. Over het algemeen zijn grassen weinig veeleisend en zullen ze vrij gemakkelijk overal kunnen groeien. In hun favoriete grondsoort zullen ze je echter net iets meer belonen met meer pluimen en mooiere kleuren.

Vier bodemsoorten

Zandgrond
Bij zandgrond bestaat de bodem voor minimaal de helft uit zand. Tevens is de grond te herkennen aan de lichte kleur. Een zandbodem heeft grove korrels en daarmee een losse structuur waardoor het geen water vasthoudt. Hierdoor kunnen er weinig voedingsstoffen worden opgenomen en is de grond niet erg vruchtbaar. Zandgrond is eenvoudig te verbeteren door te bemesten met organische mest en compost.

Veengrond 
Bij veengrond bestaat de bodem uit een dikke laag verteerde planten. De grond is te herkennen aan de bijna zwarte kleur en is sponzig, zwaar en erg nat. Veengrond is vruchtbaar te maken door er kalk aan toe te voegen.

Kleigrond 
Deze grondsoort heeft de kleinste korrels en kan dan ook optimaal voedingsstoffen en vocht vasthouden. Veel planten groeien goed in kleigrond. Echter, door de dichte structuur zit er weinig zuurstof in de grond en is de grond moeilijk te bewerken. Dit is op te lossen door koemest of compost toe te voegen. Hiermee verbeter je de structuur van de grond.

Leemgrond 
Leemgrond is vooral te vinden in Zuid-Limburg en te herkennen aan de geelrode/oranje kleur. De grondkorrels zijn fijn waardoor de structuur stevig is. De grond kan hierdoor eenvoudig voedingsstoffen en vocht vasthouden en is zodoende erg vruchtbaar.

Ga naar onze catalogus en bekijk welke grassen geschikt zijn voor jouw tuin.

Wintergroen of niet?

Schaduw of zon?

Onderhoud & Verzorging